Jornades sobre alcohol i altres drogues 2009

Las jornadas sobre alcohol y otras drogas organizadas por el Gobierno de Canarias en las que mostramos las ponencias presentadas:

Dimecres, 11 de novembre:
ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL EN MATÈRIA DE DROGODEPENDÈNCIES

Evolució del consum de drogues a Espanya els darrers anys (JULIA GONZÁLEZ) [pdf 253 KB]
Tendències de consum de drogues a les Illes Balears (AMADOR CALAFAT) [pdf 2,05 MB]
Estratègia Nacional sobre Drogues 2009-2016 (JOSÉ OÑORBE) [pdf 262 KB]

COMUNICACIONS

Taller d’Habilitats per la vida. (Nicole Blay,EPAD) [pdf 619 KB]
Proyecto Comenius -Drinking and driving. No thanks-. Actividades y experiencias del IES BENDINAT en el marco de un Proyecto Europeo (2008-2010) [pdf 51,1 KB]
Anàlisi comparativa del qüestionari Comenius. IES BENDINAT [pdf 17,4 KB]


Dijous, 12 de novembre:
ABORDATGE DE LA PREVENCIÓ A TRAVÉS DE LES NOVES TECNOLOGIES I LA COMUNICACIÓ

Campanya NO PODEM SEGUIR MIRANT A UN ALTRE COSTAT (CRISTINA MAYOL) [pdf 700 KB]
Addiccions i noves tecnologies de la informació. Experiència en la Comunitat Autònoma de La Rioja (ANA GONZÁLEZ). [pdf 6,91 MB]
La prevenció comunitària en joves (MARTA AZKARRETAZABAL) [pdf 3,02 MB]
Experiència en xarxes socials en prevenció. Programa ¡Que quede entre amigos! (MIGUEL TOMÉ) [pdf 1,96 MB]

Video: FAMAILLA – CAMPAA EN CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS III

Video: Lunes y Viernes

ABORDATGE DE LES DROGODEPENDÈNCIES. UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE

La perspectiva de gènere (LILA THOMÀS) [pdf 415 KB]
Ús de drogues legals, medicalització i malestar a la dona (EUGENIA GIL) [pdf 80,5 KB]
Diferències entre gèneres en la resposta al tractament de deshabituació (ESTRELLA SALVADOR) [pdf 141 KB]
Tractament biopsicosocial de la dona drogodependent (PILAR BLANCO) [pdf 262 KB]
COMUNICACIONS

Presentació SIACA (JOSÉ ANTONIO SUÁREZ) [pdf 492 KB]
Presentación Proyecto UIB. Sensibilización frente al consumo de cocaína en el ámbito universitario mediante un procedimiento de bola de nieve (Mª ROSA SERRA) [pdf 492 KB]

Divendres, 13 de novembre:
ABORDATGE DE LES DROGODEPENDÈNCIES DE DE LA PRÀCTICA ASSISTENCIAL

El paper de l’Atenció Primària de Salut enfront dels problemes derivats del consum d’alcohol (JOAN COLOM) [pdf 1,34 MB]
Tractament amb adolescents i joves drogodependents (MARINA DELGADO) [pdf 1,27 MB]
Eficàcia i seguretat dels psicoestimulants i altres agonistes dopaminèrgics per al tractament (XAVIER CASTELLS) [pdf 312 KB]
Actualització en tècniques de desintoxicació (LLUÏSA MESTRE) [pdf 2,63 MB]

DROGODEPENDÈNCIES I PATOLOGIA DUAL

Epidemiologia i prevalença de patologia dual (FRANCESCA CAÑELLAS) [pdf 240 KB]
La impulsivitat com a marcador de vulnerabilitat i desenvolupament (ANTONIO VERDEJO) [pdf 2,40 MB]
Tractament ambulatori de patologia dual vs unitat de patologia dual (JOSEP SOLÉ) [pdf 557 KB)

ASPECTES LEGALS I MESURES JUDICIALS EN RELACIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES

Programa d’assessorament jurídic-penal per a persones amb problemes de drogodependències i addiccions (CARMEN MARTÍNEZ) [pdf 227 KB]
Desglose actuaciones PAJ [pdf 62,4 KB]
Intervenció sobre Drogues a centres residencials de menors en risc (GORKA MORENO) [pdf 1,06 MB]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *